053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

เด็กๆ รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จาก Rimping Supermarket

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
นำเด็กๆ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 4 เครื่อง จาก Rimping Supermarket
ตามโครงการ Helping Hands เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมทางการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดี