053-121 157-8
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2560