053-121 157-8
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2560