053-121 157-8
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง (สิงหาคม) ประจำงวด 1 - 11 ปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประจำงวด 1 - 11 ปี 2560 (สิงหาคม 2560)