053-121 157-8
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง (กรกฎาคม) ประจำงวด 1 - 10 ปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประจำงวด 1 - 10 ปี 2560 (กรกฎาคม 2560)