053-121 157-8
ข่าวประกวดราคา
จำนวนผู้เข้าชม : 211
วันประกาศ 16 ส.ค. 3103 วันหมดอายุ 30 ส.ค. 2560

ประกวดราคาซื้ออาหารชุดแพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)