053-121 157-8
ข่าวประกวดราคา
จำนวนผู้เข้าชม : 196
วันประกาศ 5 พ.ค. 2560 วันหมดอายุ 26 พ.ค. 2560

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพักอาศัย และอื่นๆ ภายในโครงกบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร ๓๔)... (ศุกร์ 07 เมษายน 2560)

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพักอาศัย และอื่นๆ ภายในโครงกบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร ๓๔)... (ศุกร์ 07 เมษายน 2560)